Category Statika

GRAFIKA PLUS, ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТ

“GRAFIKA PLUS”, ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТ Име на проект: “GRAFIKA PLUS”, Индустриски објект- Производство и администрација Информација: Објектот се состои од челична хала (производство) и армиранобетонска амдинистрација. Челичнио објект претставува двобродна хала каде вкупниот распон од 35 m е совладан со полниѕидни…

НУЦК „ МАРКО ЦЕПЕНКОВ” ПРИЛЕП

РЕКОНСТРУКЦИЈА СО ДОГРАДБА И НАДГРАДБА НА ОБЈЕКТОТ НА НУЦК „ МАРКО ЦЕПЕНКОВ” ПРИЛЕП Име на проект: Основен проект за реконструкција со доградба и надградба на објектот на НУЦК „ Марко Цепенков” Прилеп Информација: Објектот се состои од две целини. Армиранобетонски…

ОБЈЕКТ: B2- ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

ОБЈЕКТ: B2- ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА Име на проект: B2- Здравство и социјална заштита Информација: Армиранобетонски објект составени од две подземни нивоа кои служат како паркинг простор, приземје, пет ката и покривна проодна плоча со зеленило. Фундиран на темелна плоча.…

СТАНБЕН ОБЈЕКТ, A2- ДОМУВАЊЕ

СТАНБЕН ОБЈЕКТ, A2- ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ ЗГРАДИ Име на проект: Станбен објект, A2- Домување во станбени згради Информација: Армиранобетонски објект составени од три подземни нивоа, приземје, пет ката и покривна проодна плоча со зеленило. Фундиран на темелна плоча. Конструктивниот систем…

МАНАСТИРСКА КУЛА

КУЛА , МАНАСТИР “СВ.ЃОРЃИ ПОБЕДОНОСЕЦ”, с.РАЈЧИЦА Име на проект: Кула , Манастир “Ѓорги Победоносец”, с.Рајчица Информација: Армиранобетонски објект составени од подземно ниво, приземје и четири меѓукатни плочи. Фундиран на темелна плоча. Конструктивниот систем е составен од армиранобетонски ѕидови и внатрешно…

АВТОМОБИЛСКА ИНДУСТРИЈА И САЛОН ЗА АВТОМОБИЛИ

ИНДУСТРИЈА ЗА КОНФЕКЦИОНИРАЊЕ НА НАВЛАКИ ЗА АВТОМОБИЛСКА ИНДУСТРИЈА И САЛОН ЗА АВТОМОБИЛИ Име на проект: Индустрија за конфекционирање на навлаки за автомобилска индустрија и салон за автомобили Информација: Армиранобетонски објект составени од подземно ниво, приземје и три ката. Фундирани на…

A2- ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ ЗГРАДИ

A2 – ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ ЗГРАДИ Име на проект: A2- Домување во станбени згради Инфомација: Армиранобетонски објект симетричен околу вертикалната оска во основа, составени од три подземни нивоа, приземје и шест ката. Фундиран на темелна плоча. Конструктивниот систем е составен…

ЧЕЛИЧНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЈА

ЧЕЛИЧНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЈА Име на проект: Челична покривна конструкција Информација: Челичната конструкција се изведува на постоечки бетонски објект на висина од 80 метри. Како целина е поделена на 4 сегменти од кои два се симетрични. Површина: 800 m2 Година на…

АНТЕНСКИ СТОЛБОВИ

АНТЕНСКИ СТОЛБОВИ Име на проект: Антенски столбови Информација: Антенските стобови се проектирани како конзолни столбови прицврстени на постоечка кровна конструкција. Конструирани се со монтажни штрафени елементи со цел да биде овозможена брза монтажа и демонтажа. Површина: 10м2 Година на проектот:…

ДРАГА РЕПУБЛИКО

„ДРАГА РЕПУБЛИКО“, Перформанс Автори: Филип Јовановски, уметник и развој на перформансот, дизајн на сценографија Кристина Леловац, изведувачка и развој на перформансот Ивана Васева, кураторка Викторија Илиоска, кореографка Емилија Чочкова, продуцентка Мембранинг/Андреја Ѓурески,Наум Петровски,Александар Јовановски, дизајн на челична конструкција   Играат:…