ФОТОНАПОНСКИ ЦЕНТРАЛИ

Дизајн, проектирање и изведба на фотонапонски централи

Фотоволтаици (PV) е конверзија на светлината во електрична енергија со помош на полупроводнички материјали кои покажуваат фотоволтаичен ефект, феномен што се проучува во физиката, фотохемијата и електрохемијата. Фотоволтаичниот ефект комерцијално се користи за производство на електрична енергија и како фотосензори.

Фотоволтаичниот систем користи соларни модули, секој од нив содржи голем број соларни ќелии, кои генерираат електрична енергија. ФВ инсталациите може да бидат монтирани на земја, на покрив, монтирани на ѕид или лебдат. Монтирањето може да се поправи или да користи соларен тракер за да го следи сонцето низ небото.

Сакате да разговараме за детали

Можноста да одржиме состанок или краток разговор ќе ни помогне подетално да ги утврдиме потребите и барањата и да дадеме соодветно решение и идеа. Затоа ве охрабруваме да не побарате и да се договориме.