НАДЗОР

Мембранинг со своето долгогодишно искуство во извршување на надзор на градби од А и Б категорија, целосно ги извршува услугите за надзор на градба, контрола на квалитет на материјалите, квантитет на вградени количини, промени на проект во тек на градба, рокови на градба, динамични планови и сите останати аспекти кои се поврзани со запазување на важечките стандарди и регулативи.

Сакате да разговараме за детали

Можноста да одржиме состанок или краток разговор ќе ни помогне подетално да ги утврдиме потребите и барањата и да дадеме соодветно решение и идеа. Затоа ве охрабруваме да не побарате и да се договориме.