СТАТИКА

Челични, бетонски и мембрански конструкци, инфраструктурни објекти и геотехника

Инженерите од тимот на Мембранинг имаат долгогодишно искуство во проектирање на  челични, бетонски и мембрански конструкци, инфраструктурни објекти, геотехника и тоа во сите фази од изградбата од разработка на идејно решение, до основен и изведбен проект, како и следење на изградбата на објектите како проектантски надзор вклучувајќи ги сите измени и нови решенија како дел од измени во тек на градба и проектите на изведена состојба.

ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ

АРМИРАНО БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ

КОМБИНИРАНИ КОНСТРУКЦИИ

Сакате да разговараме за детали

Можноста да одржиме состанок или краток разговор ќе ни помогне подетално да ги утврдиме потребите и барањата и да дадеме соодветно решение и идеа. Затоа ве охрабруваме да не побарате и да се договориме.