АРМИРАНО БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ

Цементот е везувач, хемиска супстанца која се користи за градежни цели, која се стегнува, стврднува и се прилепува за други материјали за да ги поврзе заедно. Цементот ретко се користи самостојно, туку поскоро за да ги поврзе песокот и каменците (агрегатите) заедно. Цементот мешан со фин агрегат произведува мортар за градежни работи, или со песок и каменците, произведува бетон. Бетонот е најшироко користениот материјал во постоењето и се наоѓа зад водата само како најконсумиран ресурс на планетата.

Сакате да разговараме за детали

Можноста да одржиме состанок или краток разговор ќе ни помогне подетално да ги утврдиме потребите и барањата и да дадеме соодветно решение и идеа. Затоа ве охрабруваме да не побарате и да се договориме.