Челини конструкции

Структурниот челик е категорија на челик кој се користи за производство на градежни материјали во различни облици. Многу структурни форми на челик имаат облик на издолжен балкан со профил на специфичен пресек. Формите на структурен челик, големините, хемиската состава, механичките својства како силите, начините на складирање итн., се регулираат со стандарди во најмногу индустриските земји.

Сакате да разговараме за детали

Можноста да одржиме состанок или краток разговор ќе ни помогне подетално да ги утврдиме потребите и барањата и да дадеме соодветно решение и идеа. Затоа ве охрабруваме да не побарате и да се договориме.