“LOTUS”, ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТ

  • Име на проект: “LOTUS”, Индустриски објект- Магацин и администрација
  • Информација: Објектот претставува челична двобродна хала која распонот од 24 метри го совладува со челични полноѕидни носачи. Во внатрешноста на халата е предвидена платформа која ќе претставува администрација. Целиот објект е проектиран како монтажен.
  • Површина: 1430 m2
  • Година на проектот: 2023
  • Тип на проект: Основен проект
  • Локација: Велес