“GRAFIKA PLUS”, ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТ

  • Име на проект: “GRAFIKA PLUS”, Индустриски објект- Производство и администрација
  • Информација: Објектот се состои од челична хала (производство) и армиранобетонска амдинистрација. Челичнио објект претставува двобродна хала каде вкупниот распон од 35 m е совладан со полниѕидни носачи. Конструктивниот систем на администрацијата се состои од армиранобетонски рамки во двата правци.
  • Површина: 3050 m2
  • Година на проектот: 2023
  • Тип на проект: Основен проект
  • Локација: Визбегово, Скопје