Category Kombinirani konstrukcii

GRAFIKA PLUS, ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТ

“GRAFIKA PLUS”, ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТ Име на проект: “GRAFIKA PLUS”, Индустриски објект- Производство и администрација Информација: Објектот се состои од челична хала (производство) и армиранобетонска амдинистрација. Челичнио објект претставува двобродна хала каде вкупниот распон од 35 m е совладан со полниѕидни…

НУЦК „ МАРКО ЦЕПЕНКОВ” ПРИЛЕП

РЕКОНСТРУКЦИЈА СО ДОГРАДБА И НАДГРАДБА НА ОБЈЕКТОТ НА НУЦК „ МАРКО ЦЕПЕНКОВ” ПРИЛЕП Име на проект: Основен проект за реконструкција со доградба и надградба на објектот на НУЦК „ Марко Цепенков” Прилеп Информација: Објектот се состои од две целини. Армиранобетонски…