Category Armirano-betonski konstrukcii

ОБЈЕКТ: B2- ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

ОБЈЕКТ: B2- ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА Име на проект: B2- Здравство и социјална заштита Информација: Армиранобетонски објект составени од две подземни нивоа кои служат како паркинг простор, приземје, пет ката и покривна проодна плоча со зеленило. Фундиран на темелна плоча.…

СТАНБЕН ОБЈЕКТ, A2- ДОМУВАЊЕ

СТАНБЕН ОБЈЕКТ, A2- ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ ЗГРАДИ Име на проект: Станбен објект, A2- Домување во станбени згради Информација: Армиранобетонски објект составени од три подземни нивоа, приземје, пет ката и покривна проодна плоча со зеленило. Фундиран на темелна плоча. Конструктивниот систем…

МАНАСТИРСКА КУЛА

КУЛА , МАНАСТИР “СВ.ЃОРЃИ ПОБЕДОНОСЕЦ”, с.РАЈЧИЦА Име на проект: Кула , Манастир “Ѓорги Победоносец”, с.Рајчица Информација: Армиранобетонски објект составени од подземно ниво, приземје и четири меѓукатни плочи. Фундиран на темелна плоча. Конструктивниот систем е составен од армиранобетонски ѕидови и внатрешно…

АВТОМОБИЛСКА ИНДУСТРИЈА И САЛОН ЗА АВТОМОБИЛИ

ИНДУСТРИЈА ЗА КОНФЕКЦИОНИРАЊЕ НА НАВЛАКИ ЗА АВТОМОБИЛСКА ИНДУСТРИЈА И САЛОН ЗА АВТОМОБИЛИ Име на проект: Индустрија за конфекционирање на навлаки за автомобилска индустрија и салон за автомобили Информација: Армиранобетонски објект составени од подземно ниво, приземје и три ката. Фундирани на…

A2- ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ ЗГРАДИ

A2 – ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ ЗГРАДИ Име на проект: A2- Домување во станбени згради Инфомација: Армиранобетонски објект симетричен околу вертикалната оска во основа, составени од три подземни нивоа, приземје и шест ката. Фундиран на темелна плоча. Конструктивниот систем е составен…