Category Proekti

ПРИВАТНА КУЌА – МАТКА

Приватна Куќа – Матка Современата архитектура на Приватната куќа – Матка, сама по себе им зададе задача на тимот на Мембранинг да изработи решение за покривање на дворниот простор и базенот, кое целосно ќе биде вклопено во целокупниот дизајн на…

РЕСТОРАН ВРАЊСКА БАЊА

Ресторан, Врањска Бања Тимот на Artech,Србија и Мембранинг,Р.С.Македонија ја изработи мебранската конструкција на ресторанот во Врањска Бања, Р.Србија и со архитектурата на двојната конусната форма успеа да обезбеди заштита од надворешни влијанија, сонце, ветер, снег, заштита од UV  зрачење, а…

РЕСТОРАН GOLDEN КИЧЕВО

РЕСТОРАН GOLDEN КИЧЕВО Тимот на Мембранинг го изработи уникатниот дизајн и изведба на двојна конусна мембранска конструкција на кров. Архитектурата на мембранската конструкција, e конципирана како лесна мембранска кровна конструкција со два столба. Мембраната ја покрива кровната површина од 500м2,…

GLAMOUR GARDEN / ГЛАМУР ГАРДЕН

Glamour Garden / Гламур Гарден Архитектурата на мембранската конструкција, за  ресторанот “Glamour Garden” како дел од комплексот на ресторанот “Glamour”, e конципирана како лесна мембранска конструкција со само еден столб кој покрива површина од 181м2. Главниот предизвик во проектирањето на…

КЛУБ КАЛИПСО

Клуб Калипсо Calipso Prilep Calipso Prilep Calipso Prilep Calipso Prilep КРАТОК ОПИС НА ПРОЕКТОТ Клуб “Калипсо” локациски се наоѓа на 3км од градот Прилеп, непосредно после с.Габрово. Тимот на Мембранинг го изработи целосниот архитектонтски проект кој ги вклучува следните содржини:…