Category Idejni reshenija

ПРИВАТНА КУЌА – МАТКА

Приватна Куќа – Матка Современата архитектура на Приватната куќа – Матка, сама по себе им зададе задача на тимот на Мембранинг да изработи решение за покривање на дворниот простор и базенот, кое целосно ќе биде вклопено во целокупниот дизајн на…

FISH РЕСТОРАНT

FISH РЕСТОРАН Рибниот ресторан “Fish” со својата аголна летна тераса нуди можност за играње со форма на повеќе типови натстрешници. После краткиот research во креирање на формата за мембранската конструкција, нашиот тим го дизајнираше ова решение на мембрана што наликува…

КЛУБ КАЛИПСО

Клуб Калипсо Calipso Prilep Calipso Prilep Calipso Prilep Calipso Prilep КРАТОК ОПИС НА ПРОЕКТОТ Клуб “Калипсо” локациски се наоѓа на 3км од градот Прилеп, непосредно после с.Габрово. Тимот на Мембранинг го изработи целосниот архитектонтски проект кој ги вклучува следните содржини:…

CONICAL MEMBRANE CALYPSO

CONICAL MEMBRANE CALYPSO Идејно решение: Тројна конусна форма Површина: 900m2 Објект: “Calypso”, Прилеп Година: 2021 CONICAL MEMBRANE HOTEL NAR RIGID VALLEY MEMBRANE CONICAL MEMBRANE CALYPSO PARKING MEMBRANE HYPAR MEMBRANE HOTEL AMAZONA 1 2 3