Category Enterieri

РЕСТОРАН БИСЕР / САЛА ЗА ВЕСЕЛБИ, СВАДБИ

РЕСТОРАН БИСЕР / САЛА ЗА ВЕСЕЛБИ, СВАДБИ РЕСТОРАН БИСЕР / САЛА ЗА ВЕСЕЛБИ, СВАДБИ Име на проектот: Ресторан Бисер Информација: Реконструкција и ентериер на сала Површина: 480 м2 Година на проектот:    2024 Статус: Реализиран Локација: Марино, Скопје ПРОЕКТ Реализација

А2019

A2019 Име на проект: А2019 Информација: проектирање и изведба на доградба и ентериер на стан Површина: 40m2 Година на проектот: 2019 Статус: реализиран Локација: Варшавска, Тафталиџе, Скопје ПРОЕКТ ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА ИЗградба Реализација

A2021

A2021 Име на проект: A2021 Информација: Проектирање и изведба на ентериер на стан Површина: m2 Година на проектот: 2021 Статус: реализиран Локација: Скопје Постоечка состојба ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА ИЗведба

Л2022

j2022 Име на проект : Л2022 Информација : проектирање и изведба на ентериер на стан Површина: 120m2 Година на проектот: 2022 Статус: во тек Локација: Космос, Ќерамидница, Скопје ПРОЕКТ ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА ИЗведба

J2022

j2022 Име на проект: Ј2022 Информација: проектирање и изведба на ентериер на стан Површина: 55m2 Година на проектот 2022 Статус: реализиран Локација: Капиштец, Скопје ПРОЕКТ ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА ИЗведба Реализација

Н2023

Н2023 Име на проект: Н2023 Информација: проектирање и изведба на ентериер Површина: 60m2 Година на проектот: 2022 Статус: реализиран Локација: Млечен, Скопје ПРОЕКТ Постоечка состојба ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА Реализација

AM2023

AM2023 Име на проект: АМ2023 Информација: проектирање и изведба на ентериер Површина: 80m2 Година на проектот: 2023 Статус: реализиран Локација: Аеродром, Скопје ПРОЕКТ Постоечка состојба ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА ИЗведба Реализација

ПГ2020

ПГ2020 Име на проект: ПГ2020 Информација: Ентериер на приватна градинка – Пренамена на станбен простор во образовен простор Површина: 210 m 2 Година на проектот: 2020 Статус: реализиран Локација: Козле, Скопје ПРОЕКТ ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА Реализација

И2019

И2019 Име на проект: И2019 Информација: Проектирање и изведба на ентериер на стан Површина: 65m2 Година на проектот: 2019 Статус: реализиран Локација: Карпош 4,Скопје ПРОЕКТ ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА ИЗведба Реализација