AM2023

  • Име на проект: АМ2023
  • Информација: проектирање и изведба на ентериер
  • Површина: 80m2
  • Година на проектот: 2023
  • Статус: реализиран
  • Локација: Аеродром, Скопје

ПРОЕКТ

Постоечка состојба

ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА

ИЗведба

Реализација