РЕСТОРАН БИСЕР / САЛА ЗА ВЕСЕЛБИ, СВАДБИ

  • РЕСТОРАН БИСЕР / САЛА ЗА ВЕСЕЛБИ, СВАДБИ
  • Име на проектот: Ресторан Бисер
  • Информација: Реконструкција и ентериер на сала
  • Површина: 480 м2
  • Година на проектот:    2024
  • Статус: Реализиран
  • Локација: Марино, Скопје

ПРОЕКТ

Реализација