Category Paviljoni

HYPAR VILA OBRENOVIC

“HYPAR” – VILA OBRENOVIC, БЕЛГРАД Павилјонската мембрана која е позиционирана пред Вилата Обреновиќ дефинира еден отворен простор пред самата вила кој ќе се користи за настани, концерти, промоции и сл. Формата “HYPAR”, е дизајнирана како модел на мембрана со високи…

NT PARK Белград

МЕМБРАНА – “HYPAR” NT PARK, БЕЛГРАД Павилјонската мембрана која е позиционирана во Научно технолошкиот парк во Београд дополнително го дефинира амфитеатралниот простор пред самиот музеј кој се користи за настани, концерти, промоции, презентации и сл.   Формата “HYPAR”, е дизајнирана…

AIRPORT CITY БЕЛГРАД

МЕМБРАНА – “AIRPORT CITY”, БЕЛГРАД, 2017 Павилјонската мембрана која е позиционирана комплексот “Airport City” дефинира еден отворен простор помеѓу објектите. Централно на мембраната има отвор кој се наоѓа над постоечката фонтана. Брановидната форма, е дизајнирана како модифициран модел на мембрана…