ИДЕЈНИ РЕШЕНИЈА

Идејните решенија ги претставуваат отворените можности за креирање на сите типови на форми на мембраните. Архитектонтските концепти и прелиминарни решенија тимот на Мембранинг ги изработи за различни типови на отворени и затворени објекти, кои инвеститорите ги побарале за најразлични намени како ресторани, кафичи, спортски објекти, паркинзи и сл.

Тимот на Мембранинг со специлизираниот софтвер, може многу брзо да ја изработи прелиминарната форма “Form finding” со што инвеститорот уште во почетната фаза може да добие претстава за формата и можноста за различни естетски решенија за новиот објект.

Сакате да разговараме за детали

Можноста да одржиме состанок или краток разговор ќе ни помогне подетално да ги утврдиме потребите и барањата и да дадеме соодветно решение и идеа. Затоа ве охрабруваме да не побарате и да се договориме.