CONICAL MEMBRANE HOTEL NAR

Идејно решение:
Комбинирана conical и hypar форма
Површина: 600m2
Објект: “Hotel Nar”, Гевгелија
Година: 2017