PARKING MEMBRANE

Идејно решение: Брановидна мембранска форма
Површина: 200m2
Објект: “Hotel Nar”, Гевгелија
Година: 2017