j2022

  • Име на проект : Л2022
  • Информација : проектирање и изведба на ентериер на стан
  • Површина: 120m2
  • Година на проектот: 2022
  • Статус: во тек
  • Локација: Космос, Ќерамидница, Скопје

ПРОЕКТ

ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА

ИЗведба