УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ

Мембранските конструкции наоѓаат широка примена во угосителските објекти. Мембранските форми можат да бидат конусни, “hypar” форми, лачни форми, “rigid and valley” и многу други комбинации на форми и отворени концепти за дизајн. Во зависност од барањата на инвеститорите контурите односно краевите на мемрбанските форми можат да бидат решени со решеткасти носачи кои дефинираат крута рамка по ободната конструкција со можност за затворање на истата со надворешна столарија или со кабловска конструкција која ја дефинира мембранската форма како отворена мембранска конструкција.

Сакате да разговараме за детали

Можноста да одржиме состанок или краток разговор ќе ни помогне подетално да ги утврдиме потребите и барањата и да дадеме соодветно решение и идеа. Затоа ве охрабруваме да не побарате и да се договориме.