ПАВИЉОНИ

Павиљонските мембрани ги претставуваат отворените можности за формите на мембраните. Овие мембрани не се дефинирани со гранични услови за фиксирање на мембраната и на архитектите и инженерите им даваат отворени можности за експериментирање со нови дизајни и комбинации на форми, кои од една страна ќе ја дефинираат функционалноста и намената на мембранската конструкција, но од друга страна ќе и дадат посебен израз на скуплтуралниот изглед на мембраната во отворениот простор.

Сакате да разговараме за детали

Можноста да одржиме состанок или краток разговор ќе ни помогне подетално да ги утврдиме потребите и барањата и да дадеме соодветно решение и идеа. Затоа ве охрабруваме да не побарате и да се договориме.