Category Stambeni

Здравствен дом

Здравствен дом име на проект: Здравствен дом информација: проектирање на основен проект со сите фази површина: 8500м2 година на проект: 2022г статус: во изведба локација: Ѓорче Петров ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА

З2023

Приватна стабена куќа 32023 Име на проект: Информација: основен проект Површина: m2 Година на проектот: 2022 Статус: Локација:

Г2022

Приватна стабена куќаГ2022 Име на проект:  Информација: основен проект Површина: m2 Година на проектот: 2022 Статус: Локација: 

М2022

Приватна стабена куќаМ2022 Име на проект:  Информација: основен проект Површина: m2 Година на проектот: 2022 Статус: Локација: 

в2021

Приватна стабена куќа В2021 Име на проект: Информација: основен проект Површина: m2 Година на проектот: Статус: Локација:

ДВОКУЌА Л2020

Двокуќа Л2020 Име на проект: Двокуќа Л2020 Информација: основен проект Површина: 160m2 Година на проектот: 2022 Статус: реализиран Локација: с. Лазарополе

ВИКЕНД КУЌА КП 2018

Викенд куќа КП 2018 Име на проект: Викенд куќа КП2018 Информација: идеен и основен проект Површина: 65m2 Година на проектот: 2018 Статус: реализиран Локација: Крива Паланка