Category Industriski objekti

ДК2023

ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТ ДК2023 Име на проект: ДК2023 Информација: основен проект Површина: 500m2 Година на проектот: 2023 Статус: реализиран Локација: Марино, Скопје

ГП2023

ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТ ГП2023 Име на проект: ГП2023 Информација: идеен проект, хала за производство и администрација Главен Проектант: Теофило Јовановски, Одисеј Јовановски / Изопроект Соработници: Ана Здравковска, Христина Давитковска Површина: 3500m2 Година на проектот: 2023 Статус: во тек Локација: Визбегово, Скопје