ЧЕЛИЧНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЈА

  • Име на проект: Челична покривна конструкција
  • Информација: Челичната конструкција се изведува на постоечки бетонски објект на висина од 80 метри. Како целина е поделена на 4 сегменти од кои два се симетрични.
  • Површина: 800 m2
  • Година на проектот: 2023
  • Тип на проект: Основен проект
  • Локација: Општина Гази Баба, Скопје