ФИСКУЛТУРНА САЛА

  • Име на проект: Фискултурна сала
  • Информација: Објектот се состои од две целини- фискултирна сала и дел предвиден за соблекувални и канцеларии. Распонот од 21 метар во салата е совладан со двонаклонски челичен решеткаст носач. Целиот објект е проектиран како монтажен.
  • Површина: 630 m2
  • Година на проектот: 2022
  • Тип на проект: Основен проект
  • Локација: Рашче, Општина Сарај