ТРИБИНА, МОНТАЖЕН ОБЈЕКТ

  • Име на проект: Трибина, монтажен објект
  • Информација: Трибината е поректирана да биде покриена со конзолно испуштена челична решетка која се прицврстува на челичен решеткаст столб. За седиштата е предвидена челична подконструкција. Трибината се анкерисува на темелна плоча.
  • Површина: 210 m2
  • Година на проектот: 2022
  • Тип на проект: Основен проект
  • Локација: Гази Баба, Скопје