СТАНБЕН ОБЈЕКТ, A2- ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ ЗГРАДИ

  • Име на проект: Станбен објект, A2- Домување во станбени згради
  • Информација: Армиранобетонски објект составени од три подземни нивоа, приземје, пет ката и покривна проодна плоча со зеленило. Фундиран на темелна плоча. Конструктивниот систем е составен од армиранобетонски рамки и платна.
  • Површина: 4100 m2
  • Година на проектот: 2023
  • Тип на проект: Измени во тек на градба
  • Локација: Центар 1, Скопје