РЕСТОРАН ОБЛАЧЕ

Мембранската конструкција со својата форма спаѓа во единечни конусни форми. Со архитектурата на конусната форма се обезбедува заштита од надворешни влијанија, сонце, ветер, снег, заштита од UV  зрачење, а овозможена е и природна вентилација со покривната капа што значи дека целосно е обезбедена функцијата на објектот за експлоатацијата.

Просторниот конструктивен модел се состои од централен решеткаст челичен столб, на три страни со рамнински решетки и решеткасти столбови и на една страна фиксирана за бетонската конструкција од тврдиот објект. Темелната конструкција се состои од темели самци за централните столбови и ободен лентовиден темел за периферните столбови.

Тимот на Мембранинг со целосниот проект за кровната мембранска конструкција за ресторанот Облаче во Крива Паланка уште еднаш ги потенцираше можностите на овој тип на конструкции.