ПГ2020

  • Име на проект: ПГ2020
  • Информација: Ентериер на приватна градинка – Пренамена на станбен
  • простор во образовен простор
  • Површина: 210 m 2
  • Година на проектот: 2020
  • Статус: реализиран
  • Локација: Козле, Скопје

ПРОЕКТ

ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА

Реализација