РЕКОНСТРУКЦИЈА СО ДОГРАДБА И НАДГРАДБА НА ОБЈЕКТОТ НА НУЦК „ МАРКО ЦЕПЕНКОВ” ПРИЛЕП

  • Име на проект: Основен проект за реконструкција со доградба и надградба на објектот на НУЦК „ Марко Цепенков” Прилеп
  • Информација: Објектот се состои од две целини. Армиранобетонски објект составен од подземно ниво- паркинг, приземје и три ката и армиранобетонски објект кој содржи две подземни нивоа за паркирање, ниво партер и две меѓукатни нивоа со челична покривна конструкција. Објектите се фундирани на темелна плоча.
  • Површина: 7500 m2
  • Година на проектот: 2022
  • Тип на проект: Основен проект
  • Локација: Прилеп