КУЛА , МАНАСТИР “СВ.ЃОРЃИ ПОБЕДОНОСЕЦ”, с.РАЈЧИЦА

  • Име на проект: Кула , Манастир “Ѓорги Победоносец”, с.Рајчица
  • Информација: Армиранобетонски објект составени од подземно ниво, приземје и четири меѓукатни плочи. Фундиран на темелна плоча. Конструктивниот систем е составен од армиранобетонски ѕидови и внатрешно јадро составено од греди и столбови. Висината на кулата изнесува 12.5 m.
  • Површина: 100 m2
  • Година на проектот: 2023
  • Тип на проект: Основен проект
  • Локација: село Рајчица