Магацински хали

Оваа категорија на конструкции се однесува на целосно покривање на магацински хали со мембрана како покривен материјал и носечка челична конструкција. Овие типови на конструкции овозможуваат покривање на големи распони во согласност со барањата на инвеститорот.