Конструкции Балони

Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
previous arrow
next arrow

Конструкции

Оваа категорија на конструкции се однесува на пневматски балони и балони со носечка конструкција. Карактеристични се по сводот којшто e формиран од полуцилиндричниот модел на хала погодна за спортски објекти. Носечката коонструкција може да биде дрвен или челична конструкција, а додека мембраната се користи како покривен материјал.