БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА

  • Име на проект: Бензинска пумпна станица
  • Информација: Објектот се состои од две целини. Кафетерија, која претставува челична конструкција и надворешна настрешница која претставува челична просторна решетка ослонета на два столбови.
  • Површина: 300 m2
  • Година на проектот: 2022
  • Тип на проект: Основен проект
  • Локација: Гази Баба, Скопјe