Н2023

  • Име на проект: Н2023 
  • Информација: проектирање и изведба на ентериер
  • Површина: 60m2
  • Година на проектот: 2022
  • Статус: реализиран
  • Локација: Млечен, Скопје

ПРОЕКТ

Постоечка состојба

ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА

Реализација