АНТЕНСКИ СТОЛБОВИ

  • Име на проект: Антенски столбови
  • Информација: Антенските стобови се проектирани како конзолни столбови прицврстени на постоечка кровна конструкција. Конструирани се со монтажни штрафени елементи со цел да биде овозможена брза монтажа и демонтажа.
  • Површина: 10м2
  • Година на проектот: 2017-2023
  • Тип на проект: Изведбен проект
  • Локација: различни локации во Македонија