ИНДУСТРИЈА ЗА КОНФЕКЦИОНИРАЊЕ НА НАВЛАКИ ЗА АВТОМОБИЛСКА ИНДУСТРИЈА И САЛОН ЗА АВТОМОБИЛИ

  • Име на проект: Индустрија за конфекционирање на навлаки за автомобилска индустрија и салон за автомобили
  • Информација: Армиранобетонски објект составени од подземно ниво, приземје и три ката. Фундирани на темелна плоча. Конструктивниот систем е составен од армиранобетонски рамки во двата правци. Покривната конструцкија е проектирана како челична.
  • Површина: 4330 m2
  • Година на проектот: 2022
  • Тип на проект: Основен проект
  • Локација: Ќојлија