СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ

Станбената архитектура е задоволување на основните потреби на жителите. Обмислените планови на подот, ефикасното користење на просторот, дневните кујните, бањите и спалните соби се клучни аспекти за создавање функционалност и удобни услови за живеење.
Формата на зградата, нејзините пропорции, изборот на материјали и играта на светлината придонесуваат за создавање простори кои не се само практични, туку и визуелно привлечни, архитектонските стилови без разлика дали се класични, модерни или еклектични, нудат спектар на можности за дизајн.
Во урбаните средини преовладуваат високи станбени згради, со домување и деловни простори, а на помирните преовладуваат помали, приземни станбени објекти за домување во вид на викенд куќи.
Во главно како архитекти и инженери имаме за задача да го задоволиме клиентот, неговите потреби и желби, почнувајќи од наједноставни скици, консултации со клиентот, анализа на локацијата, планирање на просторот,технички цртежи, избор на материјали,нашата креативна визија која ви ја изготвуваме преку 3D визуелизации, ефективна комуникација и  длабоко разбирање со клиентот и реализација на проектот.


Не само што испорачуваме визуелно зачудувачки дизајн, туку и гарантираме дека тој беспрекорно ќе се усогласува со потребите и желбите на клиентот.

Сакате да разговараме за детали

Можноста да одржиме состанок или краток разговор ќе ни помогне подетално да ги утврдиме потребите и барањата и да дадеме соодветно решение и идеа. Затоа ве охрабруваме да не побарате и да се договориме.