МАГАЦИНСКИ ХАЛИ

Магацинските хали можат да бидат покриени со мембранска конструкција. Халите со конструкција се карактеристични по главните лачни челични решеткасти рамки кои  го покриваат попречниот распон, а во подолжен правец се укрутени со подолжна конструкција (греди, рожници, спрегови). Мембраната, која се користи како покривен материјал, се затега на челичната конструкција и со тоа се дефинира надворешната лачна или рамовска форма на халите. Постојат опции на влезни клизни PVC врати, бочно отварање, како и греење, осветлување и останати пропратни позиции на халите.

Магацинска хала Навак
Магацинска хала Дока

Сакате да разговараме за детали

Можноста да одржиме состанок или краток разговор ќе ни помогне подетално да ги утврдиме потребите и барањата и да дадеме соодветно решение и идеа. Затоа ве охрабруваме да не побарате и да се договориме.