ЈАВНИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ

Мембранските конструкции наоѓаат широка примена и во јавните и комерцијалните објекти. Мембранските форми можат да бидат конусни, “hypar” форми, лачни форми, “rigid and valley” и многу други комбинации на форми и отворени концепти за дизајн.

Во практичната примена, мембранските конструкции се применуваат на пазари, железнички станици, автобуски станици, паркинзи, влезови на капитални објекти и сл.

Сакате да разговараме за детали

Можноста да одржиме состанок или краток разговор ќе ни помогне подетално да ги утврдиме потребите и барањата и да дадеме соодветно решение и идеа. Затоа ве охрабруваме да не побарате и да се договориме.