FISH РЕСТОРАН

Full 1
Full 1
Full 2
Full 2
Full 3
Full 3
Full 3
Full 3
Full 3
Full 3
Full 3
Full 3
Full 3
Full 3
Full 3
Full 3
Full 3
Full 3
previous arrow
next arrow

Рибниот ресторан “Fish” со својата аголна летна тераса нуди можност за играње со форма на повеќе типови натстрешници. После краткиот research во креирање на формата за мембранската конструкција, нашиот тим го дизајнираше ова решение на мембрана што наликува на споени модули од формата на рибата “Скалар”. Оваа “Hypar” форма се повторува во различни модули, како “брановидна” форма, од двете засебни страни, која се спојува во аголот кајшто е позициониран влезот на терасата. Висинската точка на влезот е поголема со што е нагласена влезната партија.
Инспирирани од “Формата ја следи функцијата” и обратно, тимот на “Мембранинг” се потруди да го изработи уникатниот дизајн на кровната мембранска конструкција за летната тераса на рибниот ресторан “Fish”.