Политика на приватност

 1. Собирање на информации

  • Кога посетувате нашата веб страна, можеме да собереме одредени информации автоматски, вклучувајќи ги IP адресата на вашиот компјутер, типот на прелистувачот, времето на пристапување и други слични податоци.
 2. Употреба на информации

  • Информациите што ги собираме можат да се користат за подобрување на нашите услуги, персонализација на содржината и за контактирање со вас во врска со нашите услуги.
 3. Споделување на информации

  • Ние не споделуваме вашите лични информации со трети страни без ваша согласност, освен во случаи кога е потребно според законите.
 4. Заштита на информации

  • Ги применуваме соодветните мерки за заштита на вашите информации од недозволен пристап или употреба.
 5. Промени на Политиката за Приватност

  • Политиката за приватност може да се промени од време на време, и сите промени ќе бидат објавени на нашата веб страна.