Здравствен дом

  • име на проект: Здравствен дом
  • информација: проектирање на основен проект со сите фази
  • површина: 8500м2
  • година на проект: 2022г
  • статус: во изведба
  • локација: Ѓорче Петров

ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА