ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТ ДК2023

  • Име на проект: ДК2023
  • Информација: основен проект
  • Површина: 500m2
  • Година на проектот: 2023
  • Статус: реализиран
  • Локација: Марино, Скопје