Двокуќа Л2020

  • Име на проект: Двокуќа Л2020
  • Информација: основен проект
  • Површина: 160m2
  • Година на проектот: 2022
  • Статус: реализиран
  • Локација: с. Лазарополе