ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТ ГП2023

  • Име на проект: ГП2023
  • Информација: идеен проект, хала за производство и администрација
  • Главен Проектант: Теофило Јовановски, Одисеј Јовановски / Изопроект Соработници: Ана Здравковска, Христина Давитковска
  • Површина: 3500m2
  • Година на проектот: 2023
  • Статус: во тек
  • Локација: Визбегово, Скопје